Gumena creva

Fleksibilna gumena creva otporna na abraziju, ozon, vremenske uticaje, fiziološke rastvore, ulje, paru…

Fleksibilna gumena creva iz naše ponude zadovoljavaju najviše standarde kao što su RMA steel mandrel, ISO 1307, SAE J1527, EN 559, EN 1327, UNI 4414 i F.D.A. prehrambeni standard. Gumena creva  imaju široku primenu i služe za transport različitih medija kao što su voda, vazduh, hemikalije, para i vruća voda, mleko, masti, tečnosti sa niskim udelom alkohola, gorivo, ulje, plin, pesak, žbuka i beton .

U zavisnosti od namene gumena gibljiva creva otporna su na abraziju, ozon ,vremenske uticaje, fiziološke rastvore, UV zrake, ulje i paru, na zavarivanje, sagorevanje i visoku temperaturu (silikonska creva). Primenu nalaze u industriji, građevini, poljoprivredi, laboratorijima, u medicinskoj tehnologiji itd. Isporučujemo ih i u armiranim varijantama. Ojačane su tekstilnim umetcima i/ili čeličnom spiralom ili bakrenom žicom.

U ponudi:

GUMENA CREVA ZA VODU I VAZDUH

Crevo za vodu i vazduh 10 bara

Pritisak vode i vazduha za opštu primenu. Unutrašnji sloj SBR crna guma ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 4-20 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30 do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

Crevo za vodu i vazduh 10 bara | MANDRINO

Pritisak vode i vazduha, masivne konstrukcije, preporučuje se za upotrebu u industriji, poljoprivredi i na gradilištima. Unutrašnji sloj SBR crna guma ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 13-60 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30 do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

Crevo usisno potisno 10 bara | REBRASTO

Usis i potis vode i tečnosti, za polivanje, cisterne.Unutrašnji sloj je od glatke gume, a spoljašnji sloj je rebrasti i ravnim nastavcima na krajevima. Otporna na abraziju, ozon i vremenske uticaje. Ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima i čeličnom spiralom.

 • Prečnik: od fi 25-305 mm
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30 do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

Crevo za kompresovani vazduh 20 bara

Potis kompresovanog vazduha za opštu industrijsku upotrebu, sa unutrašnjim slojem (cevi) otpornim na ulje i paru. Unutrašnji sloj otporan na abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 5-16 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30 do +80°C
 • Norma: ISO 1307

Crevo za kompresovani vazduh 20 bara | MANDRINO

Potis kompresovanog vazduha u rudarskoj industriji, na gradilištima, u niskogradnji, preporučuje se kod zahtevnih uslova rada, sa unutrašnjim slojem SBR+NBR crno, otpornim na ulje i paru. Spoljni sloj SBR, crni, otporan na abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana tekstilnim umetcima izuzetne čvrstoće.

 • Prečnik: od fi 13-102 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30 do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 

GUMENA CREVA ZA KISELINE I HEMIKALIJE

Cijev za kiseline i kemikalije

Potis kiselina i kemikalija. Unutrašnji i vanjski sloj cijevi EPDM, crni. Dodatno ojačanje visoko rastezljivi tekstilni umetci.

 • Promjeri: od fi 13-51 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -40°C do +110°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 

GUMENA CREVA ZA VRUĆU VODU I PARU

Crevo za vruću vodu i paru 10 bara

Potis vruće vode, antikorozivnih tečnosti pare maksimalne temperature 120°C, za primenu u termo-sanitarnoj industriji, ispiranje masnih mrlja i sl. Unutrašnji i spoljašnji sloj cev od EPDM-a, crni, otporan na abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 13-60 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -40 do +120°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

Crevo za paru 7 bara

Preporučuje se kod zasićenog protoka pare sa maksimalnim pritiskom od 7 bara (164°C), koristi se za sterilizaciju instalacija i čišćenje uopšteno. Unutrašnji i spoljašnji sloj EPDM, crni, otporan na abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 13-63 mm.
 • Faktor sigurnosti: 10:1 (o13 – o19), 8:1 (o25 – o63)
 • Temperaturno područje upotrebe: -40 do +164°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 

CREVA ZA MLEKO

Creva za mleko

Gumeno crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji, transport biljnih i životinjskih masti, tečnosti sa niskim sadržajem alkohola, mleka i prehrambenih sastojaka koji sadrže masnoće. Raspoloživa u potisnoj ili usisno-potisnoj verziji. Unutrašnjost creva je bela prehrambena guma, glatka, nepropusna za miris i ukus transportovanog medija. Apsolutno atoksična. Omotač od glatke sintetičke gume sa tekstilnim otiskom, otporan na abraziju, ulja, vremenske uticaje i ozon. Ojačana tekstilnim umetkom, a u usisno-potisnoj verziji i čeličnom spiralom.

 • Prečnik: od fi 19-102 mm.
 • Faktor sigurnosti: 1:4
 • Temperaturno područje upotrebe: -20°C do +90°C, za sterilizaciju do +120°C max. 30 min.
 • Norma: Prehrambena prema evropskoj normi F.D.A. standardu.

 

GUMENA CREVA ZA GORIVA I ULJA

Crevo za goriva i ulja 10 bara

Istakanje hidro karbonata, običnog i ekološkog goriva, proizvoda na bazi ulja do 50% aromatskih sastojaka, koristi se za punjenje i pražnjenje (pretakanje) cisterni u tankove za benzin i rafinerije. Unutrašnjost cevi NBR+PVC, crno, otporna na obično i ekološko gorivo i proizvode na bazi ulja, spoljašnji sloj NBR+PVC, crni, otporan na gorivo, proizvode na bazi ulja, abraziju, ozon i vremenske uslove, ojačana tekstilnim umetkom i bakrenom žičanom spiralom.

 • Prečnik: od fi 13-80 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -20°C do +100°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 Rebrasto crevo za goriva i ulja, usisno potisna

Usis i potis hidro karbonata, goriva, proizvoda na bazi ulja do 50% aromatskih sastojaka, koristi se za pražnjenje (pretakanje) cisterni; crevo sa nastavcima. Unutrašnji sloj NBR+PVC, crno, otporno na gorivo, ulje. Spoljašnji sloj CR, crni, valovit, visoko fleksibilan, otporan na gorivo, abraziju, ozon i vremenske uslove. Dodatno ojačana: tekstilnim umetcima, spiralom od bakrene žice.

 • Prečnik: od fi 25-254 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -20°C do +100°C
 • Norma: SAE J1527-RMA STEEL MANDREL

 

CREVA ZA ZAVARIVANJE

Creva za zavarivanje

Primena za kiseonik  (plavi omotač) ili acetilen (crveni omotač) kod plinskog zavarivanja metala i za različite tehničke primene. Unutrašnjost cevi sintetička guma, crna, otporna na plinsko zavarivanje, visoka otpornost na sagorevanje. Spoljašnji  sloj sintetička guma, plava ili crvena, otporna na starenje, abraziju, ozon, vremenske uslove i  na dodir sa užarenim česticama metala. Dodatno ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 5-19 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30° DO + 80°C
 • Norma: EN 559:1994; ISO 1307

Creva za autogeno zavarivanje Binato

Crevo za zavarivanje, ojačana poliesterom visoke čvrstoće, za protok kiseonika i acetilena. Proizvedeno prema EN1327, UNI4414 standardima. Vrlo fleksibilna i lagana. Izuzetna otpornost na vremenske uticaje i starenje. Radni pritisak 20 bara.

 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -15°C do +60°C
 • Norma: EN 1327, UNI 4414

 

GUMENA CREVA ZA PESKARENJE

Creva za peskarenje 20 bara

Za instalacije kod peskarenja, protok kompresovanog vazduha sa peskom, česticama metala i uopšte abrazivnih materijala. Koristi se kod zahtevnih uslova rada i rada sa visokim pritiskom. Unutrašnjost cevi NR, crno, otporno na abraziju, maksimalno 75 mm3/cm2. Spoljašnji sloj SBR/NR, crni, otporan na abraziju, ozon, vremenske uslove. Dodatno ojačana tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 19-51 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

Crevo za peskarenje 10 bara

Za instalacije kod peskarenja, protok kompresovanog vazduha sa peskom, česticama metala i uopšteno abrazivnih materijala. Unutrašnjost cevi NR, crno, otporno na abraziju, maksimalno 75 mm3/cm2. Spoljašnji sloj SBR/NR, crni, otporan na abraziju, ozon, vremenske uslove. Dodatno ojačana visoko rastegljivim tekstilnim umetcima.

 • Prečnik: od fi 13-51 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 

GUMENA CREVA ZA MALTER I BETON

Creva za malter i beton 25/40 bara

Primena kod pumpi za malter i beton. Unutrašnjost cevi NR, crno, otporno na abraziju. Spoljašnji sloj NR/SBR, crni, otporan na abraziju, ozon, vremenske uslove. Dodatno ojačanje visoko rastegljivi tekstilni umetci.

 • Prečnik: od fi 25-40 mm.
 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -30°C do +80°C
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 

SILIKONSKA CREVA

Silikonska nearmirana creva

Silikonska creva za upotrebu u prehrambenoj industriji, laboratorijima, proizvodnji mašina, medicinskoj tehnologiji, transportu dezinfekcionih tečnosti itd. Nepropusna za miris i ukus transportovanog medija.Otporna na fiziološke rastvore. Izuzetne čvrstoće i otpornosti na temperaturu, ozon i UV zrake. Mogućnost isporuke armiranih silikonskih creva.

 • Faktor sigurnosti: 3:1
 • Temperaturno područje upotrebe: -60°C do 200°C, kratkotrajno do +250°C.
 • Norma: RMA STEEL MANDREL

 Pdf Kataloga 

Postavite upit ili zatražite ponudu

Tehnoguma Zagreb
+ 385 (0) 1 2499 515

Tehnoguma Split
+ 385 (0) 21 772 150

Tehnoguma Beograd
+ 381 (0) 11 630 47 65

Euroguma Sarajevo
+ 387 (0) 33 776 350

Pošaljite upit za gumena creva

Suglasnost

Obratite nam se sa poverenjem!

Proizvodimo proizvode prema vašim specifičnim potrebama i specifikacijama

Tehnoguma d.o.o

Bulevar Arsenija Čarnojevića 114, 11 070 Beograd
Zastupnici: Dragan Jevtić, Osmo Čeljo
Pravne informacije
Odgovorni sud: Trgovinski sud u Beogradu
Matični broj: 21061409
Poreski broj: 108754501
Datum osnivanja: 14.11. 2014
Broj dinarskog računa:
Erste Bank a.d. Novi Sad
340-0000011011961-16
Erste Bank a.d. Novi Sad
340-0000010013621-64
IBAN RS35340000001101196116
SWIFT: GIBARS22

Kontakt

T: + 381 (0)11 630 47 65
Radno vreme: od 08.00 do 16.00 sati

Email: info@tehnoguma.rs

 

Zatražite poziv

*Slanjem gore navedenog obrasca saglasni ste da se vaši podaci spremaju u privremenu bazu i koriste u svrhu unapređenja prodaje

Pratite nas